image

За Карл Маркс (1818-1883)

Карл Хайнрих Маркс (на немски: Karl Heinrich Marx) е немски философ, социолог, писател, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог. Много често е описван като един от най-влиятелните личности в историята на човечеството[1][2]. Известен е като един от най-видните критици на капитализма. Във философията формулира диалектическия и историческия материализъм, в икономиката - теорията за принадената стойност, а в политиката - теорията за класовата борба. Виж повече
Капиталът Критика на политическата икономия

Текст:

Карл Хайнрих Маркс (на немски: Karl Heinrich Marx) е немски философ, социолог, писател, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог. Много често е описван като един от най-влиятелните личности в историята на човечеството[1][2]. Известен е като един от най-видните критици на капитализма. Във философията формулира диалектическия и историческия материализъм, в икономиката - теорията за принадената стойност, а в политиката - теорията за класовата борба.