Капиталът Критика на политическата икономия

Карл Хайнрих Маркс

 • Автор: Карл Маркс
 • Година: 1857г.
 • Издание: II

Карл Хайнрих Маркс (на немски: Karl Heinrich Marx) е немски философ, социолог, писател, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог. Много често е описван като един от най-влиятелните личности в историята на човечеството[1][2].
Известен е като един от най-видните критици на капитализма. Във философията формулира диалектическия и историческия материализъм, в икономиката – теорията за принадената стойност, а в политиката – теорията за класовата борба. Възгледът му за развитието на историята като резултат от класовата борба, в която едрият капитал и пролетариатът са антагонистични сили, е основно положение в марксизма, идеологията, възникнала на базата на неговите учения. За това свидетелства и уводът към известната му творба „Комунистическия манифест“ (1848 г.): „Историята на досега съществувалото общество е история на класовата борба“. Друго негово известно произведение е „Капиталът“ (1867 г.)[3][4][5].
Той е организатор и активен участник в Първия интернационал, както и дългогодишен съратник на Фридрих Енгелс. Карл Маркс вярва, че социализмът в крайна сметка ще бъде заменен от бездържавно, безкласово общество, наречено комунизъм. Наред с вярата в неизбежността на социализма и комунизма, Маркс активно се бори и за практическото му прилагане, като се аргументира, че социалните теоретици и хората в неравностойно положение трябва да извършват организирани революционни действия за сваляне на капитализма и осъществяване на социално-икономическите промени[6]. Неговите идеи намират приложение през 20-ти век, когато са основани редица социалистически държави.
Карл Хайнрих Маркс (на немски: Karl Heinrich Marx) е немски философ, социолог, писател, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог. Много често е описван като един от най-влиятелните личности в историята на човечеството[1][2].
Известен е като един от най-видните критици на капитализма. Във философията формулира диалектическия и историческия материализъм, в икономиката – теорията за принадената стойност, а в политиката – теорията за класовата борба. Възгледът му за развитието на историята като резултат от класовата борба, в която едрият капитал и пролетариатът са антагонистични сили, е основно положение в марксизма, идеологията, възникнала на базата на неговите учения. За това свидетелства и уводът към известната му творба „Комунистическия манифест“ (1848 г.): „Историята на досега съществувалото общество е история на класовата борба“. Друго негово известно произведение е „Капиталът“ (1867 г.)[3][4][5].
Той е организатор и активен участник в Първия интернационал, както и дългогодишен съратник на Фридрих Енгелс. Карл Маркс вярва, че социализмът в крайна сметка ще бъде заменен от бездържавно, безкласово общество, наречено комунизъм. Наред с вярата в неизбежността на социализма и комунизма, Маркс активно се бори и за практическото му прилагане, като се аргументира, че социалните теоретици и хората в неравностойно положение трябва да извършват организирани революционни действия за сваляне на капитализма и осъществяване на социално-икономическите промени[6]. Неговите идеи намират приложение през 20-ти век, когато са основани редица социалистически държави.

Назад

Още статии

 • Карл Хайнрих Маркс

  Карл Хайнрих Маркс
  • Автор: Карл Маркс
  • Година: 1857г.
  • Издание: II
  Карл Хайнрих Маркс (на немски: Karl Heinrich Marx) е немски философ, социолог, писател, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог. Много често е описван като един от най-влиятелните личности в историята на човечеството[1][2]. Известен е като един от най-видните критици на капитализма. Във философията формулира диалектическия и историческия материализъм, в икономиката – теорията за принадената […] Виж повече